Burgerschapsonderwijs: spanningen en dilemma’s

Informatie: 

Hoe vrij ben je als school in het vormen van toekomstige burgers? Sinds 2006 is burgerschapsonderwijs een verplicht onderdeel van het curriculum op alle basisscholen in Nederland. Echter bleek in de jaren hierna dat veel scholen en leerkrachten worstelen met de wijze waarop ze vorm en inhoud moeten geven aan deze burgerschapsopdracht. In augustus 2021 is de wet voor burgerschapsonderwijs verder aangescherpt. In deze cursus word je meegenomen in de complexiteit van burgerschapsonderwijs en wordt er stilgestaan bij de spanningen en dilemma’s die burgerschapsonderwijs met zich meebrengt. Je leert wat de mogelijkheden zijn om burgerschapsonderwijs een plek te geven op jouw school en hier aandacht aan te besteden in jouw lessen.

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kun je:

  • burgerschap een plek geven in jouw eigen onderwijs
  • beoordelen op welke wijze burgerschapsaspecten in jouw eigen lessen voorkomen
  • burgerschapsthema’s herkennen in jouw school
  • de basiswaarden van de democratische rechtstaat toepassen in de dagelijkse schoolpraktijk
Docent: 

dr. Jeroen van Waveren

Dr. Jeroen van Waveren (1984) studeerde Religie en Levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij zich in zijn master specialiseerde in burgerschapsonderwijs. Na zijn studie was hij werkzaam bij onderwijsadviesbureau Arkade, waar hij leerkrachten, scholen en besturen begeleidde bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs en vraagstukken rond de (levensbeschouwelijke) identiteit van de scholen. In 2014 verruilde hij Arkade voor Hogeschool IPABO om daar als docent Diversiteit en Kritisch burgerschap aan de slag te gaan. In 2020 promoveerde Jeroen op het proefschrift Burgerschapsonderwijs en de leerkracht binnen het speelveld van pedagogiek en politiek. Zijn speciale interesse bij burgerschapsonderwijs ligt bij de rol van de (aanstaande) leerkracht.