Wereldburgerschap versterken door middel van Slow Looking

Informatie: 

Onze leerlingen leven in een wereld waar een overvloed aan prikkels is. Vaak navigeren ze via sociale media van het ene beeld naar het andere. Door Slow Looking toe te passen, vraag je leerlingen om vertraagd te kijken naar de wereld die hen omringt. Er zijn lesactiviteiten ontwikkeld om je leerlingen verder te laten kijken dan hun ogen waarnemen bij een eerste indruk. Deze lesactiviteiten, waarbij je werkt met (nieuws)foto’s, schilderijen of afbeeldingen van voorwerpen, kun je bij alle vakken inzetten. Foto’s van actualiteiten vormen een goede aanleiding om met je klas in gesprek te gaan over belangrijke thema’s van wereldburgerschap zoals diversiteit, vrede en conflict, klimaat, globalisering en mensenrechten. In deze Extra maak je kennis met Slow Looking werkvormen waarbij zowel het observatievermogen als de denkvaardigheid van de leerlingen gestimuleerd worden. Daarnaast prikkelen deze werkvormen de nieuwsgierigheid en bevorderen ze de uitdrukkingsvaardigheid van je leerlingen.

Leerdoelen: 

Na afloop van deze Extra kun je:

  • verschillende Slow Looking werkvormen toepassen waarbij observeren en denken centraal staan
  • de wereld je klaslokaal binnenhalen zonder dat het jou veel voorbereiding kost
Docent: 

drs. Liesbeth Breek

Liesbeth Breek verzorgt trainingen op het gebied van Wereldburgerschap & Slow Looking en het versterken van de executieve functies. Ze is parttime werkzaam op Lyceum Sancta Maria te Haarlem. Dit is een Unesco-school waar wereldburgerschap belangrijk is. Daarnaast is Liesbeth docente Frans en past de werkvormen van Slow Looking veelvuldig in haar lespraktijk toe. Ook is ze oprichter en eigenaar van het bedrijf Op weg naar de top (www.ondt.nu).