In gesprek over kansen(on)gelijkheid

Informatie: 

Kansenongelijkheid in het onderwijs betekent dat leerlingen met gelijke capaciteiten en/of prestaties op andere niveaus terechtkomen, bijvoorbeeld door etniciteit, het diploma van de ouders en de dikte van de portemonnee van de ouders. Dit heeft ook later invloed op de kansen van deze leerlingen in de samenleving en op hun zelfbeeld. In dit tafelgesprek wordt hier uitvoerig over gesproken. De tafelgasten zijn Karim Amghar, docent, tv-presentator en schrijver van boeken over o.a. radicalisering en kansenongelijkheid, en Pauline Slot, universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. De gespreksleider is Sam Moeke.

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • het proces van kansenongelijkheid inzichtelijk maken en herkennen in de praktijk
  • de urgentie van kansenongelijkheid in je school benadrukken
  • anders omgaan met unconscious bias (onbewuste vooroordelen)
  • een persoonlijke strategie bedenken om kansenongelijkheid in je directe omgeving aan te pakken
Docent: 

Karim Amghar

Karim Amghar is onderwijsprofessional in het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Hij is auteur van het boek Van Radicaal Naar Amicaal, een boek over radicalisering en polarisatie in de klas en wijk. Daarnaast is Karim tv-presentator bij de NTR, is hij initiatiefnemer van onderwijsontwikkelbureau WijWijs en wordt hij uitgenodigd door verschillende praat programma’s om te spreken over zijn specialisme.

Karim is gespecialiseerd in sociaal-maatschappelijke thema’s, zoals radicalisering, polarisatie, rechts-extremisme, diversiteit, kansenongelijkheid, inclusie en andere aanverwante onderwerpen.

Karim geeft les op het mbo en het hbo. Hij traint docenten, jongerenwerkers en studenten op verschillende onderwijsniveaus over ingewikkelde sociaal-maatschappelijke thema’s. Dit doet hij door praktische tools aan te reiken die laagdrempelig in te zetten zijn in het klaslokaal of in de wijk. Daarnaast is Karim lid van de Adviesraad van de NTR, mede-eigenaar van recruitmentbureau YOUmatch Recruitment en sidekick bij radio programma FOCUS op Radio 1.

Pauline Slot

Pauline Slot is werkzaam als universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht bij de afdeling Pedagogiek. Haar onderzoek richt zich op kwaliteit van opvang en educatie en relaties met de ontwikkeling van kinderen, professionalisering, culturele diversiteit en inclusie, en het bevorderen van gelijke kansen. Ze is betrokken bij het Nederlandse cohortonderzoek pre-COOL, de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en het EU-project gericht op het bestrijden van onderwijsongelijkheid (ISOTIS). Ze is projectleider voor het Nederlandse team en tevens blogger voor de UU.

Sam Moeke

Sam Moeke is onderwijskundige en heeft gewerkt in zowel (speciaal) basisonderwijs als voortgezet (speciaal) onderwijs. Als opleidingsdocent en teamleider werkt hij nu in het hoger onderwijs bij Saxion pabo Deventer. Daarnaast is hij mede-eigenaar van Motivatiemeesters en zet hij zich in voor meer inzet, betrokkenheid, eigenaarschap en plezier bij het leren van mensen.