In de cursus vind je twee soorten vragen: scoringsvragen en overige vragen. Om te toetsen of je de theorie hebt doorlopen zijn er 10 scoringsvragen opgenomen. Om het certificaat voor een cursus te behalen, moet je 70% van de scoringsvragen goed hebben beantwoord. Alleen de eerst gegeven antwoorden op deze scoringsvragen tellen mee voor het behalen van het certificaat. Heb je een vraag overgedaan en uiteindelijk wél goed beantwoord, dan telt dat niet mee voor jouw score. De overige vragen tellen niet mee voor de eindscore. Je kunt de cursus altijd opnieuw maken als je de cursus niet hebt gehaald. 

Category faq: 
Cursussen
General faq: 
Ja